ŠKOLNÍ ŠANON

Chcete si počíst v analytických nebo přehledových dokumentech rezortu školství o vzdělávání v Liberci? Nebo sdílet databáze národních aktérů? Nic není snazšího.


DATABÁZE A DOKUMENTY/LIBEREC

  • Mapy škol - dotazník s analýzou názorů zaměstnanců škol, rodičů i žáků
  • Katalogy činností základních a mateřských škol ve vzájemném (každoročním) srovnání

  • Š.P.U.N.T. - principy vzdělávání v ZŠ

  • Střednědobé cíle kvality základních škol
  • Místní plán inkluze 2019 - 2021
  • Metodické doporučení ke vzdělávání dětí ze sociálně slabého prostředí
  • Příručka pro systémovou podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků (NAKAP Lib. kraje)


DATABÁZE A DOKUMENTY/NÁRODNÍ ÚROVEŇ

  • Registr inspekčních zpráv České školní inspekce
Po vstupu do registru zadejte název školy a město, popř. IČ

  • Databáze o vzdělávání MŠMT na edu.cz