ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Mgr. Jaroslav Vykoukal

tel: 482 751 233

info@zs-aloisinavysina.cz

www.zs-aloisinavysina.cz

 • Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace

Mgr. Miloslav Kuželka

tel: 485 108 790

info@zs-barvirska.cz

www.zs-barvirska.cz

 • Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace

Mgr. Martin Mikuš

tel: 482 710 876

reditel@zsbroumovska.cz

www.zsbroumovska.cz

 • Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Mgr. Štěpánka Vozková

tel: 485 130 357

vozkova@zs-vesec.cz

www.zs-vesec.cz

 • Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace

Mgr. Ivo Svatoš

tel: 485 132 956

zs39@volny.cz

www.dobiasova.cz

 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Mgr. Blanka Reindlová

tel: 733 518 277

reindlova@husovaliberec.cz

https://husovaliberec.cz

 • Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace

Mgr. Iva Havlenová

tel: 733 143 194

sekretariat@zsjablonova.cz

www.zsjablonova.cz

 • Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace

Mgr. Lukáš Houda

tel: 736 777 319

tel: 482 770 445

skola@zs-jestedska.cz

www.zs-jestedska.cz

 • Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Mgr. Pavel Zeronik

tel: 739 329 110

tel: 602 470 953

zeronik@zs-kaplickeho.cz

www.zs-kaplickeho.cz

 • Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace

Ing. Radek Vystrčil

tel: 725 448 663

info@zsostasov.cz

www.zsostasov.cz

 • Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace

Mgr. Jiří Dvořák

tel: 603 569 183

jiri.dvorak@zslesni.cz

www.zslesni.cz

 • Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace

Mgr. Pavlína Kubrová

tel: 778 761 209

skola@zsnamestimiru.cz

www.zsnamestimiru.cz

 • Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

Mgr. Jarmila Plachá

tel: 777 281 263

tel: 777 281 264

placha@zsnavybezku.cz

sekretariat@zsnavybezku.cz

www.zsnavybezku.cz

 • Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace

Ing. Alena Routová

tel: 486 112 233

skola@oblacna.cz

www.oblacna.cz

 • Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace

Mgr. Pavlína Roudná

tel: 481 120 586

roudna.pavlina@zssokol.cz

www.zssokol.cz

 • Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace

Mgr. Lenka Řebíčková

tel: 485 151 255

sekretariat@zssvermova.cz

www.zssvermova.cz

 • Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

Ing. Jiří Veselý

tel: 485 108 417

tel: 736 202 735

jiri.vesely@zsusoudu.cz

www.zsusoudu.cz

 • Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace

Mgr. Radek Hanuš

tel: 485 151 015

tel: 773 525 428

zs16@volny.cz

www.zsuskoly.cz

 • Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace

Mgr. Iveta Rejnartová

tel: 603 877 523

info@zs5kveten.cz

www.zs5kveten.cz

 • Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Mgr. Pavel Coufal

tel: 488 880 160

tel: 603 887 667

skola@vrchlickeho.cz

www.vrchlickeho.cz

 • Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace (speciální škola)

+ odloučené pracoviště Gollova 394/4, 460 01 Liberec 4

Mgr. Barbora Hodíková

tel: 485 104 489

info@zsorli.cz

www.zsorli.webnode.cz

 • Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace

Umělecká - hudební, taneční, výtvarný a dramatický obor

Mgr. Tomáš Kolafa

tel: 485 113 192

info@zusliberec.cz

www.zusliberec.cz

 • Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

Poskytování zájmového vzdělávání ve středisku volného času v souladu s § 111 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Mgr. Marta Kultová

tel: 775 881 876

marta.kultova@ddmliberec.cz

www.ddmliberec.cz

adresa: Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec 1

Foto - Archiv SML/Rezort kultury, školství a cestovního ruchu