PRINCEZNA JULIE

Princezna Julie* je zastřešující projekt rezortu školství na podporu prevence šikany a souvisejících rizikových jevů na základních školách. Spustili jsme jej v lednu 2019 jako platformu pro veřejnou diskuzi (nebát se šikanu pojmenovat a nebát se říkat, že ji ve školách nechceme) a koordinaci nejen zavedených, ale především inovačních způsobů prevence. Mění se děti, společnost i rizika. Musí se tedy změnit i nástroje prevence.

Podle čerstvé zprávy ČŠI šikana a související jednání ve školách republikově sílí. V posledních třech letech byla alespoň jednou řešena v 57 % základních škol a v 63 % škol středních, což znamená navýšení o 10, resp. 3 procentní body. Je samozřejmé, že vyšší čísla souvisejí i s lepší diagnostikou šikany či s větší otevřeností škol tyto jevy navenek přiznávat. Nejrozšířenějším patologickým jednáním jsou tradičně opakované verbální útoky (slovní urážky či nadávky) a pochopitelně i zneužívání kyberprostoru (kyberšikana). Z ní je nejčastější ponižování a pomlouvání na sítích (70 %), publikování zraňujících fotografií či videí (54 %) a napadání prostřednictvím online komunikace (35 %). Odraz světa dospělých? Nepochybně ano. (Ivan Langr, Projekt Princezna Julie proti šikaně i letos, Zpravodaj liberecké radnice, duben 2023)

Princezna Julie zahrnuje celou řadu aktivit:

  • dotační financování externích poskytovatelů prevence rizikových jevů prostřednictvím akreditovaných školních programů,
  • přímé financování základních škol (nákup preventivních programů),
  • Mapy škol - dotazníkové šetření klimatu a rozvoje našich základních škol (pedagogové, rodiče i žáci), které se opakuje v tříletém cyklu. Dosavadní výsledky dvou šetření najdete v sekci Školní šanon,
  • účast škol v projektu Kraje pro bezpečný internet (prevence kyberšikany),
  • pravidelná školení pro metodiky prevence ZŠ,
  • školení ICT pedagogů pro práci na prevenci kyberšikany,
  • anonymní schránky důvěry v ZŠ Nenech to být
  • podpora uměleckých aktivit s důrazem na preventivní činnost (Háesko, Dramacentrum Bezejména),
  • vlastní tiskoviny
  • fejsbůková stránka Princezna Julie.


* Projekt byl pojmenován na památku Julie Moravcové (28/6/2001 - 13/4/2015).PŘÍKLADY AKTIVIT

Leták Spolu proti šikaně ke stažení v pdf.Promofilm k preventivnímu programu S drakem do školy (Háesko)