MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace

Vladimíra Jurigová, MBA

482 751 158

koralek@mskoralek.cz

www.mskoralek.cz

 • Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace

Mgr. Miloslav Kuželka

485 108 790

info@zs-barvirska.cz

www.zs-barvirska.cz

 • Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace

Eva Tichá

485 122 672

ms17.lbc@volny.cz

www.ms-slunicko.cz

 • Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace

Bc. Martina Suchomelová

485 101 827

ms.motylek@volny.cz

https://msmotylek.eu

 • Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace

Mgr. Jana Palasová

480 002 113

info@skolkapraminek.cz

www.skolkapraminek.cz

 • Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace

PhDr. Dana Charyparová, MBA

485 130 971

ms.kyticka@seznam.cz

www.mskyticka.com

 • Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace

Mgr. Marie Vrkoslavová

485 132 029

ms23.lbc@volny.cz

www.mskamarad.cz

 • Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace

Jaroslava Vacíková

485 130 233

ms64.lbc@volny.cz

https://msdetska.cz

 • Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace

Veronika Chramostová

482 322 095

ms.gagarinova@volny.cz

www.skolkahvezdicka.cz

 • Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, příspěvková organizace

+ odloučené pracoviště MŠ: Markova 1334/10, 460 14 Liberec 14

Jaroslava Kalinová

485 108 232

ms30.lbc@volny.cz

www.ctyrlistekliberec.cz

 • Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace

Mgr. Jana Šindelářová

731 411 516

ms24.lbc@volny.cz

www.msjizerka.cz

 • Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

Mgr. Karolína Poláková

485 123 401

ms53.lbc@volny.cz

www.msjablunka.cz

 • Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Bc. Zdeňka Nevečeřalová

485 130 004

ms29.lbc@volny.cz

www.msjermanicka.cz

 • Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace

Lenka Janečková

485 152 675

ms06.lbc@volny.cz

https://klubicko-liberec.cz/

 • Mateřská škola "Lvíček", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace

Kamila Renfusová

771 231 199

reditelka@mslvicek.cz

https://www.mslvicek.cz

 • Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace

Bc. Lucie Opalecká

485 108 340

ms01.lbc@volny.cz

www.msnadprehradou.cz

 • Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace

+ odloučené pracoviště MŠ: Husova 991/35, 460 01 Liberec

Bc. Šárka Kratochvílová

485 110 180

info@msklasterni.cz

www.msklasterni.cz

 • Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mgr. Michaela Janků

486 162 310

msmatousova@email.cz

www.msmatousova.cz

 • Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace

Iva Andrlová

485 123 010

ms41.lbc@volny.cz

www.ms-beruska.cz

 • Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace

Iveta Blažková

482 751 750

ms20.lbc@volny.cz

www.delfinek-liberec.cz

 • Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace

Jitka Kadlečková

485 103 049

info@srdickoliberec.cz

www.srdickoliberec.cz

 • Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace

Ing. Radek Vystrčil

604 299 077

info@zsostasov.cz

www.zsostasov.cz

 • Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace

+ odloučené pracoviště MŠ: Údolní 958/2, 460 01 Liberec 1

Markéta Exnerová Požická

485 105 673

reditelka@msbertik.cz

www.msbertik.cz 

 • Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace

Jana Najmanová

485 151 592

ms62.lbc@volny.cz

https://skolka-pohadka.cz

 • Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace

+ odloučené pracoviště MŠ: Stará 107, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec

PaedDr. Jana Kubíčková

730 844 022

ms18.lbc@volny.cz

www.skolkastromovka.cz

 • Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

Alice Langerová

485 106 733

ms05.lbc@volny.cz

www.ms-rosnicka.cz

 • Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace

Mgr. Miriam Plačková

485 108 616

ms02.lbc@volny.cz

www.ms-rolnicka.cz

 • Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace

Bc. Pavla Chundelová

776 484 483

774 520 961

ms32.lbc@volny.cz

www.ms-podjestedem.cz

 • Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace

Ilona Soukupová

485 106 087

mssedmikraska@volny.cz

www.sedmikraskalbc.cz

 • Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace

Bc. Vlasta Tesařová

482 711 256

ms.vzahrade@volny.cz

www.msvzahrade.cz

 • Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace

Bc. Jana Hermanová

485 130 939

ms54.lbc@volny.cz

www.ms-klicek.cz

Foto - Archiv SML/Rezort kultury, školství a cestovního ruchu