AKTUÁLNĚ ZE VZDĚLÁVÁNÍ

Jednorázovou dotací ve výši 50 tisíc korun jsme podpořili vzdělávání dětí, které jsou kvůli svým speciálním potřebám obtížně zařaditelné do běžného vzdělávacího systému (i pokud jde o jeho nedostatečnou kapacitu). Děti s nejrůznějšími zdravotními či vzdělávacími hendikepy (třeba autisté, děti se silnými poruchami učení či chování) se díky podpoře...

Do pondělní stávky (27/11) vstoupí v Liberci naplno polovina základních škol, tedy 11 z 22, a budou tak pro žáky zcela uzavřeny. Další školy budou mít omezený provoz (např. program pro nejmladší děti v družině či stávka nepedagogů). Ke stávce se přidá i 5 mateřských škol z 31, které na jeden den také zcela uzavřou své provozy. Rodiče dětí...

Týká se vás zápis do mateřské či základní školy pro školní rok 2024/25? Tak si zapište do diářů tato data - 18. dubna 2024 (1. třídy základních škol) a 9. května 2024 (mateřské školy). Oba zápisy se týkají i dětí - uprchlíků po 24/2/2022! Veškeré informace k zápisům najdete včas na našich zápisových portálech pro základní školy a pro mateřské školy...

Od školního roku 2024/25 navýšíme kapacitu Mateřské školy Stromovka na Františkově, a to o jednu třídu (15 dětí). Stane se tak díky ukončené rekonstrukci školy (jaro 2024), resp. změně dispozic v hospodářské budově a školní jídelně. Stromovka tak nově bude mít kapacitu 163 dětí v sedmi třídách, čímž pokryjeme dosavadní neuspokojenou poptávku v...

Máte doma nadaného nebo mimořádně nadaného žáčka? Jak to vlastně lze zjistit? A jak v partnerství se školou nastavit individuální podporu, která mu ve větší míře pomůže v rozvoji? Některé odpovědi třeba najdete v metodické příručce, kterou zpracoval kolektiv NAKAP II pod vedením Evy Duškové. Stahovat lze i na stránkách našeho vzdělávacího portálu...

Základní škola a Základní škola speciální v Lužické ulici, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, bude mít od 1. září 2024 navýšenou kapacitu. A to ze současných 180 na 242 žáků (pro ZŠ) a z 62 na 92 žáků (ZŠ speciální). Kraj totiž otevře v nové budově Zeyerova (vypůjčené od města Liberec) nové pracoviště školy s 27 kmenovými učebnami.

EDUCA WEEK, to je největší český vzdělávací veletrh, zaměřený mj. na inovace. Tradiční a nejrozsáhlejší kategorie EDUCA EXPO prezentuje ve dnech 12.–14. října v liberecké Home Credit Areně vybrané školy a firmy ze severních Čech. EDUCA EXPO ŠKOLY představí školy a studijní obory z Libereckého kraje i jeho širšího okolí. Návštěvníci se mohou těšit...

Největší problém českého vzdělávání? Že to děti ve školách nebaví. A pokud někoho něco nebaví, těžko ho motivovat a věřit tomu, že si ze setkání se svým pedagogem také něco odnese. Ostatně, ono to mnohdy nebaví ani ty učitele. A to jsou zásadní ukazatele, chcete-li semafor, pro další jízdu českého školství.

Nový školský rozcestník #SKOLYLIBEREC je tu! Naší ambicí je nabídnout veřejnosti na jednom místě všechna podstatná data týkající se libereckých mateřských a základních škol, zřizovaných statutárním městem Liberec. A zjednodušit tak nejen orientaci ve školské problematice rodičům i ostatním zájemcům o vzdělávání, ale - obrazně řečeno - snížit i...