DO ŠKOL POŠLEME V 2024 REKORDNÍ PENÍZE

14.12.2023

Do libereckých mateřských a základních škol pošleme v letošním roce rekordní peníze na provoz v celé historii města jako zřizovatele! A to o celých 20 procent navíc oproti roku 2023. Jdeme tedy opačnou cestou než stát, protože nám na školách záleží a protože reflektujeme nejen inflaci a aktuální ceny, ale i zvyšující se počet žáků.

Provozní příspěvky mateřských škol (bez energií, odpisů a dalších nákladů) tak vzrostou o 3,2 miliónu Kč (z 6,7 na 9,9 miliónu), základních škol pak o 7,9 miliónu Kč (z 39,5 na 47,4 miliónu). U mateřských škol je rozpočtování složitější a každoročně proměnlivé, protože se odvíjí od aktuálního počtu platících, resp. neplatících dětí v posledním povinném roce předškolní docházky (hradí jen stravné, školné mají ze zákona bezplatné). Jednotlivé roky je tedy velmi obtížné mezi sebou vzájemně porovnávat. U základních škol je pak stanovován tzv. normativ na žáka, jímž se pak násobí jejich počty.

Provozními příspěvky ale financování škol městem zdaleka nekončí. Na vzdělávání posíláme navíc tzv. účelové příspěvky, které školy musejí (na rozdíl od provozu) utratit na přesně námi definovaný záměr. Jde například o exkurze spojené s holokaustem (1 milión), část nákladů s primární prevencí či na chod žákovských parlamentů (oboje dohromady 1 milión), na vstupenku na školní kulturní představení pro každého libereckého žáka (500 tisíc), na bezplatné vzdělávací programy v IQ Landii (600 tisíc) či nově na náklady související s výukou plavání, pokud nebude realizována v libereckých školních bazénech (cca 1 milión).

A na závěr důležité shrnutí, zřizovatel (město) ve školách primárně nehradí platy pedagogů/nepedagogických pracovníků, náklady na podpůrná opatření společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ani na nákup učebních pomůcek či školních potřeb (tzv. výdaje ONIV) – to je záležitost státu!


Schválené provozní příspěvky základním školám v letech 2019 – 2024 v mil. Kč*

kalendářní rok      částka

2024                     47,4

2023                     39,5

2022                     39

2021                      38,8

2020                    42,1

2019                     41,8


Schválené provozní příspěvky mateřským školám v letech 2019 – 2024 v mil. Kč*

kalendářní rok     částka

2024                     9,9

2023                     6,7

2022                     6,2

2021                      6,7

2020                    8,1

2019                     8,9

* V letech 2020, 2021 a 2022 byly školy částečně uzavřeny kvůli covidu, čerpání rozpočtů tedy bylo v reálu významně nižší, než bylo schváleno.