INKLUZE JSOU I NADANÍ ŽÁCI. CO S NIMI VE ŠKOLE?

01.11.2023

Máte doma nadaného nebo mimořádně nadaného žáčka? Jak to vlastně lze zjistit? A jak v partnerství se školou nastavit individuální podporu, která mu ve větší míře pomůže v rozvoji? Některé odpovědi třeba najdete v metodické příručce, kterou zpracoval kolektiv NAKAP II pod vedením Evy Duškové. Stahovat lze i na stránkách našeho vzdělávacího portálu skolyliberec.cz, sekce Školní šanon.

Dlouhodobě tvrdím, že společné vzdělávání (chcete-li inkluze) má dva stejně hodnotné póly: děti s hendikepem zdravotním či sociálním a na druhé straně děti nadané. Neční jedna skupina nad druhou, nemá jedna vyšší potřebu než druhá. Naopak děti z obou mají nárok na státem zaručená podpůrná opatření, která musejí školy realizovat v praxi. Protože je proviněním nás dospělých, pokud dopustíme (čímkoli) školní neúspěch i nerozvinuté nadání.

P.S: A nechci v tuto chvíli zatím psát litanie na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ohledně plánovaného podseknutí financování asistentů pedagoga. Čas na to jistě přijde.

Ivan Langr, náměstek primátora