MILÍ ŽÁCI ... ISTANBULSKÁ ÚMLUVA JE O RESPEKTU

02.02.2024

Milí žáci a studenti,

jako základní člověčí hodnoty vnímám respekt, toleranci a úctu k druhým. Nežijeme přece proto, abychom v sobě programově pěstovali zlobu a nenávist. I když jejich mámení okusí a musí čas od času odolávat asi každý z nás.

Senát před týdnem žel odmítnul tzv. Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Úmluva - zjednodušeně řečeno - vybízí k tomu, co ani v 21. století a v našem společném civilizačním prostoru dosud není samozřejmé: abychom začali konečně lépe vnímat postavení obětí, důsledně stáli na jejich straně a systémově je chránili. Bez jakýchkoli předsudků vůči nim a s ohledem na nediskriminaci. Abychom upřednostňovali nenásilné řešení konfliktů a vzájemný respekt. Zkrátka chránili práva a rovné postavení každého jedince jako té nejmenší součástky společenství. Tedy i každého z vás. A ještě více než dosud předcházeli třeba školní šikaně, výsměchu či fyzickému útoku druhých, ať už je motivován jinakostí oběti či se děje jen tak. Ale i stalkingu, sexuálnímu zneužití, ba dokonce znásilnění. Nic, co bychom bohužel neznali málem z každodenních zpráv. Ale zároveň nic, s čím se lze kdykoli smířit.

Dospělí zase jednou rozhodli podle svého, naše země ukročila zpět a ocitla se nikoli poprvé jinde než vyspělá západní Evropa. Asi už nemá smysl zpětně zkoumat důvody senátorů a senátorek, protože těch pravých, neskrytých se možná ani nedobereme. Zkuste si raději sami přečíst text úmluvy, diskutovat o něm se svými učiteli, vrstevníky či například v žákovském parlamentu. Může to pro vás být zajímavá příležitost ke kritickému zamyšlení. A rovnou si pak zodpovězte, co od ČR vlastně očekáváte, kam si přejete, aby zrovna třeba v oblasti lidských práv dále směřovala. Protože naše společnost je rozhodně i vaše. Tak si ji nenechte ujet tam, kam nechcete.

Ivan Langr, náměstek primátora

Text úmluvy přes qr -  


P.S. Na přiložené mapce může vidět státy, které úmluvu podepsaly i ratifikovaly (zeleně), které jen podepsaly a (zatím) neratifikovaly (žlutě), které ani nepodepsaly (červeně) a které od podpisu posléze odstoupily (fialově).