PODPOŘILI JSME VZDĚLÁVÁNÍ OBTÍŽNĚ ZAŘADITELNÝCH DĚTÍ

07.12.2023

Jednorázovou dotací ve výši 50 tisíc korun jsme podpořili vzdělávání dětí, které jsou kvůli svým speciálním potřebám obtížně zařaditelné do běžného vzdělávacího systému (i pokud jde o jeho nedostatečnou kapacitu). Děti s nejrůznějšími zdravotními či vzdělávacími hendikepy (třeba autisté, děti se silnými poruchami učení či chování) se díky podpoře svých rodičů vzdělávají komunitně v bývalé škole v Kateřinkách, která slouží jako základna jejich denní výuky (na bázi domácího individuálního vzdělávání) i pohybových a volnočasových aktivit. V centru souběžně probíhá poradenská činnost pro rodiče či specializované workshopy. Přestože se jedná o okrajový a zcela minoritní segment vzdělávání, je žádoucí jej z rozpočtu města podpořit.