PODPOŘILI JSME NAVÝŠENÍ KAPACITY ZŠ SPECIÁLNÍ

24.10.2023

Základní škola a Základní škola speciální v Lužické ulici, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj, bude mít od 1. září 2024 navýšenou kapacitu. A to ze současných 180 na 242 žáků (pro ZŠ) a z 62 na 92 žáků (ZŠ speciální). Kraj totiž otevře v nové budově Zeyerova (vypůjčené od města Liberec) nové pracoviště školy s 27 kmenovými učebnami.

To je skvělá zpráva i pro ty liberecké rodiče, kteří mají doma dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (se zvýšenou potřebou podpory), jež v běžných školách nedokáží obstát. Protože základní škola v Lužické ulici/Zeyerova pak bude moci přijmout více dětí než dosud. Jako město rozšíření školy od začátku podporujeme (i proto jsme Zeyerovu kraji vypůjčili za symbolických podmínek na 50 let) třeba s ohledem na žáky s diagnózou PAS, kteří prakticky nemají šanci jinde než ve speciální škole.

Samo statutární město Liberec nad rámec školského zákona (ten deleguje speciální školství na kraje) zřizuje ZŠ speciální v Orlí ulici, která se zaměřuje na děti s mentálním postižením a také s PAS.