SROVNEJTE SI MŠ A ZŠ V NOVÝCH KATALOZÍCH

23.01.2024

Unikátní porovnání aktivit základních a mateřských škol má své další pokračování. Takzvaný katalog činností, který pro základní školy vydáváme od roku 2016 a pro mateřské od roku 2017, přitom ve vzájemném srovnání a za uzavřený školní rok shrnuje nejdůležitější data z personální oblasti, výchovy/vzdělávání i samotného provozu škol a je čistě libereckým know-how. Alespoň tedy neznám jiné město, které by takovou míru podrobností o svých školách předkládalo každoročně veřejnosti.

Naším cílem přitom vždycky bylo a je nabídnout maximální koncentrát informací, aniž by čtenáři museli studovat 20 (v případě ZŠ), resp. 31 (v případě MŠ) výročních zpráv. Což je vlastně v domácí praxi jen těžko představitelné. 

V katalozích tak zájemci najdou třeba informace o personálním zajištění v pedagogických i specializovaných profesích, o vzdělávacím procesu (nové trendy, jazykové vzdělávání, digitalizace aj.), o klimatu škol a tříd a jejich měření, o technickém zázemí škol či o prospěchu a výchovných opatřeních žáků. 

Katalogy k přečtení či stažení najdete zde - x , nebo v sekci Školní šanon.