VYHLÁSILI JSME KONKURZY NA ŘEDITELE ZŠ

07.02.2024

Stejně jako před šesti lety jsme i letos vyhlásili konkurzy na místa ředitelek/ředitelů základních škol. Ještě do letních prázdnin tak uskutečníme deset konkurzů, na podzim pak další tři. Zbývajících sedm ředitelů bude svoje funkce obhajovat až v letech 2025 a 2026, poslední dva dokonce v roce 2029, protože nově nastoupili teprve loni.

Termíny konkurzů se ze zákona odvíjejí od data nástupu ředitele v rámci šestiletého funkčního období. Nelze je nikterak uspíšit (pokud nejde o odvolání z funkce ze zvlášť závažných důvodů – třeba protizákonné jednání, nebo o vlastní rozhodnutí dané osoby) ani oddálit (včasné nevyhlášení konkurzu znamená automatické prodloužení o dalších šest let). Konkurzy přitom mají sloužit k tomu, aby ředitel revidoval svou řídicí i pedagogickou vizi a zkusil obhájit své působení třeba i v konkurenci jiných kandidátů. Jinak řečeno, otestoval svou kvalitu před osmičlennou výběrovou komisí, kterou ze zákona obsazují nominanti zřizovatele (2 členové), ČŠI (3 členové), krajského úřadu (1 člen), pedagogů (1 člen) a rodičů (1 člen).

Prvních deset konkurzů se týká těchto škol (abecedně) – ZŠ Aloisina Výšina, Barvířská, Dobiášova, Husova, Jabloňová, Ostašov, Lesní, Na Výběžku, Sokolovská a ZUŠ Frýdlantská. Veškeré požadavky na uchazeče předepisuje vyhláška MŠMT o konkurzech, klíčová je zejména koncepce rozvoje školy na dalších 6 let. Město jako zřizovatel navíc ke konkurzům zveřejňuje i výši průměrného ředitelského platu za poslední kalendářní rok – vč. nenárokových složek jde ve 13. platové třídě o cca 86 tisíc hrubého. Přihlášky je nutné podat do 21. března, 14.00 hodin, veškeré náležitosti zájemci najdou nejen na úřední desce města, na specializovaných školských portálech, ale i na sociálních sítích či v inzerci.

Souběžně se ZŠ vyhlašujeme i konkurzy na místa dvou ředitelek mateřských škol, které se rozhodly své funkce uvolnit – MŠ Dětská a Jugoslávská. U konkurzů do MŠ platí prakticky vše výše řečené; pouze výběrová komise je sedmičlenná a průměrný plat za rok 2023 vč. nenárokových složek je cca 66 tisíc hrubého (10. třída). U ostatních MŠ stejně jako v minulosti automaticky funkční období prolongujeme o dalších šest let.