4 FAKT DOBRÉ DŮVODY PRO ŠKOLU S DOBROVOLNÝMI DÚ

11.12.2023

Přemýšleli jste už někdy nad tím, proč by školy měly ustoupit od povinných domácích úkolů? Tak poslyšte nejméně čtyři dobré důvody:

  1. Naše děti jsou školou a veškerými jejími povinnostmi přetíženy. A jako každý z nás tedy potřebují dostatek volného času, aby si odpočinuly. Pokud se ale odpoledne a v podvečer věnují zase jenom vzdělávání, nemůže být o relaxu a volnočasu ani řeči. Je zajímavé, že dospělí si práci domů neberou. A pokud ano, je to vždycky jejich vlastní dobrovolné rozhodnutí (jdoucí na úkor zájmů, rodiny, zdraví). K našim dětem ale takto vstřícní nejsme. Proč vlastně?
  2. Platí jednoduchá rovnice, že děti škola nebaví. Některé ji dokonce až nesnášejí. A dospělí tento fakt buď ignorují, nebo ho berou jako neměnný, protože si týmiž pocity sami prošli. Přijde vám to v pořádku? A přitom se s tím dá leccos dělat. Kromě zatraktivnění výuky mimo jiné třeba tím, že děti budou mít možnost vybírat si domácí práci zejména na základě svých zájmů (protože zájmy z podstaty baví) a nikoli jako předepsanou povinnost. Není podpora zájmů a individuálního talentu to nejlepší i nejjednodušší, co můžeme pro své děti udělat?
  3. Koho ty úkoly vůbec jsou? Jednoduchý dotaz, obligátní odpověď. Přestože by domácí úkoly měly plnit výhradně děti, realitou je, že jim je pomáhají zpracovat (opravit) jejich rodiče. Pokud přijmeme jako (relevantní) důvod pro domácí úkoly to, že tím učitelé získávají zpětnou vazbu o účinku své výuky, pak je to ovšem souběžně z výše uvedeného protimluv. Takové domácí úkoly jsou v lepším případě zkrátka ... nevypovídající. Má smysl na něčem takovém bazírovat?
  4. Důvod čtvrtý a přitom první. České školství je dlouhodobě zatíženo mnoha neměnnými schématy (či mentálními bloky), a to jak ve vertikální (ministerstvo → školy), tak v horizontální úrovni (výuka → žáci). A pokud chceme vzdělávání opravdu posunout, musíme tato schémata prolamovat, přemýšlet jinak. Tak proč nezačít u tak relativně snadné věci, jako jsou domácí úkoly?

A poslední věta závěrem: dobrovolné či kreativní domácí úkoly lze těžko nařídit shora, dobrý učitel ale nemůže mít problém k nim za vhodné metodické podpory dospět.

Ivan Langr, náměstek primátora